Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biblioteka Sądu

Biblioteka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie funkcjonuje w ramach Wydziału IV Informacji Sądowej. W Bibliotece gromadzone są:

  1. Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzedowe "Monitor Polski", resortowe i wojewódzkie dzienniki urzędowe, Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej,
  2. Związane z prawem administracyjnym:

Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki w czytelni mają wszyscy zainteresowani. 

Osobom, które nie są pracownikami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie udostępnia się woluminy za okazaniem dowodu tożsamości.

Czytelnia czynna jest w dni robocze, w godzinach: 8.30 - 14.30.

Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego czytelni: czasopism, książek oraz materiałów multimedialnych znajdujących się w wyposażeniu Biblioteki.

Wersja XML