Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwa

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie reguluje:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506 t. j. z późn. zm.).
  2. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwów Zakładowych w Sądach Administracyjnych (PDFinstrukcja.pdf)

 

Wersja XML