Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w wydziałach orzeczniczych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
• repertoria służące do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych,
• zbiory wokand i zbiory wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne,
• zbiory wydanych orzeczeń,
• skorowidze alfabetyczno-numerowe, w których umieszczane są dane skarżącego i numery spraw,
• wykazy spraw, w których postępowanie zawieszono,
• kontrolki wysyłanych akt,
• kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych.

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.

Wersja XML