Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w wydziałach orzeczniczych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 1. repertoria służące do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych,
 2. zbiory wokand i zbiory wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne,
 3. zbiory wydanych orzeczeń,
 4. skorowidze alfabetyczno-numerowe, w których umieszczane są dane skarżącego i numery spraw,
 5. wykazy spraw, w których postępowanie zawieszono,
 6. kontrolki wysyłanych akt,
 7. kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych.

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych (Zarządzenie dostępne tutaj).

Wersja XML