Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan spraw na koniec miesiąca

STAN SPRAW NA KONIEC MIESIĄCA

Rok 2022

SKARGI NA AKTY I CZYNNOŚCI

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

1 796 472 365 1 903

Luty

1 903 449 412 1 940

Marzec

1 940 404 450 1 894

Kwiecień

1 894 427 395 1 926

Maj

1 926      

Czerwiec

       

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

83 29 24 88

Luty

88 26 28 86

Marzec

86 45 28 103

Kwiecień

103 39 39 103

Maj

103      

Czerwiec

 

     

Lipiec

       

Sierpień

       

Wrzesień

       

Październik

       

Listopad

       

Grudzień

       

 

Wersja XML