Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan spraw na koniec roku poprzedniego

STAN SPRAW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

 

SKARGI NA AKTY I CZYNNOŚCI

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło w 2019 roku

Załatwiono w 2019 roku

Pozostało na następny okres

1 187

4 463 4 208 1 442

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło w 2019 roku

Załatwiono w 2019 roku

Pozostało na następny okres

95 716 708 103

 

 

 

  

Wersja XML