Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan spraw na koniec roku poprzedniego

STAN SPRAW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

 

SKARGI NA AKTY I CZYNNOŚCI

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło w 2020 roku

Załatwiono w 2020 roku

Pozostało na następny okres

1 442

4 160 4 006 1 348

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło w 2020 roku

Załatwiono w 2020 roku

Pozostało na następny okres

103 419 426 96

 

 

 

  

Wersja XML