Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2436427980299742775042975249072397423153349711948100
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287892563628864271132769327931255042381921230227812235423602
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 688145
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 196737
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 67973
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 61747
 5. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 52019
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 50681
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 47172
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 39560
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 38081
 10. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 37951
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 37194
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 35046
 13. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 32654
 14. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 31453
 15. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 30757
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 28114
 17. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 26349
 18. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 26220
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 25235
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 24523
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 22619
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 22557
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 19803
 24. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 17941
 25. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 17929
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17433
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 17013
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 16070
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14907
 30. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14903
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 14761
 32. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 14435
 33. Akty prawne
  Wyświetleń: 14320
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14279
 35. Skargi
  Wyświetleń: 14208
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14195
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 14163
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 13955
 39. Majątek
  Wyświetleń: 13952
 40. Informacja
  Wyświetleń: 13940
 41. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 13888
 42. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 13887
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13648
 44. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 13336
 45. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 13193
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13119
 47. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 13031
 48. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12593
 49. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12485
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 12350
 51. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 12275
 52. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 12010
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11284
 54. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 11221
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 11178
 56. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 10867
 57. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 10546
 58. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 10497
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10452
 60. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10243
 61. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 10185
 62. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 10181
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 9222
 64. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 7358
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7166
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 6167
 67. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 5728
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5694
 69. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5535
 70. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5415
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 5324
 72. Wniosek
  Wyświetleń: 5295
 73. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 5212
 74. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 4886
 75. RODO
  Wyświetleń: 4771
 76. Majątek
  Wyświetleń: 4564
 77. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 4539
 78. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4467
 79. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3923
 80. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3678
 81. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3514
 82. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3508
 83. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 3389
 84. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3319
 85. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 3220
 86. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 3075
 87. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3026
 88. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3022
 89. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 2997
 90. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 2920
 91. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 2884
 92. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2877
 93. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2668
 94. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 2622
 95. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2469
 96. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2440
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2384
 98. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2368
 99. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2356
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2264
 101. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 2130
 102. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2107
 103. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2095
 104. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1711
 105. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 758
 106. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 751
 107. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 684
 108. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 644
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 630
 110. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 581
 111. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 563
 112. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 533
 113. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 529
 114. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 523
 115. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/17/21 - całoroczna usługa sprzątania - zakończone
  Wyświetleń: 475
 116. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/15/21 - Wymiana podłóg w 5 pomieszczeniach budynku WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 461
 117. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 457
 118. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/6/21 - Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badania stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej - zakończone
  Wyświetleń: 457
 119. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 457
 120. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/11/21 - Remont dachu wokół „świetlika” - zakończone
  Wyświetleń: 456
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 452
 122. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/8/21 - Usługa pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków WSA w Krakowie - unieważnione
  Wyświetleń: 445
 123. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 402
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 334
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 331
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 324
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 323
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 322
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 317
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 315
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 310
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 307
 133. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 304
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 301
 135. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 281
 136. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 280
 137. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 279
 138. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 279
 139. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 267
 140. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 237
Wersja XML