Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2949025930296062826529031295492755829060000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232942154220677205822541331934321972906823045249552381829767
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
239112215927434225282208022267245582427121978211802138620790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422862
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 649310
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 114419
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 54979
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 54659
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 45375
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 44121
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 38630
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 34820
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 34457
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 33075
 11. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 30512
 12. e-Wokanda
  Wyświetleń: 29099
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 28278
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 28014
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 26545
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 25289
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 23869
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 22793
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 22543
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 22246
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 20097
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 18441
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16907
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 15146
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 15072
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15042
 27. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 14634
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 14129
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 13785
 30. Akty prawne
  Wyświetleń: 12885
 31. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 12861
 32. Postępowania powyżej 30 000 €
  Wyświetleń: 12654
 33. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 12527
 34. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12492
 35. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 12199
 36. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12143
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 12143
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 11945
 39. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11908
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11906
 41. Skargi
  Wyświetleń: 11603
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11429
 43. Majątek
  Wyświetleń: 11428
 44. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11401
 45. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11154
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 11108
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11056
 48. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11025
 49. Archiwa
  Wyświetleń: 10122
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 10116
 51. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 10025
 52. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 9822
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9751
 54. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9523
 55. Informacja
  Wyświetleń: 9514
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9159
 57. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9036
 58. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 9020
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 8678
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 8612
 61. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8341
 62. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 7424
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 7382
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6631
 65. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5052
 66. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4873
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4526
 68. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 4123
 69. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3745
 70. Majątek
  Wyświetleń: 3680
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 3197
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3140
 73. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3110
 74. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3001
 75. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 2934
 76. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2862
 77. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2845
 78. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 2658
 79. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2636
 80. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2536
 81. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2502
 82. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 2489
 83. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2423
 84. RODO
  Wyświetleń: 2353
 85. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2339
 86. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2244
 87. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2166
 88. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 1854
 89. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 1751
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1684
 91. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1596
 92. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1557
 93. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1463
 94. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1387
 95. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1356
 96. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 1318
 97. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 1264
 98. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 1063
 99. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 990
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 755
 101. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 740
 102. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 728
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 693
 104. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 526
 105. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 511
 106. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 375
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 300
 108. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 287
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 253
 110. Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10
  Wyświetleń: 146
 111. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 94
 112. Dostawa wraz z wymianą osprzętu i urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10 - Postępowanie ponowione
  Wyświetleń: 84
 113. Dostawa artykułów biurowych
  Wyświetleń: 68
Wersja XML