Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
28843253882886827409279042783925194237532115122783180290
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
229202123720367202592504031553317782863022670246082330229207
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 660606
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 127739
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 56456
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 55863
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 46699
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 45934
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 40675
 8. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 35736
 9. Dane osobowe
  Wyświetleń: 35661
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 34081
 11. e-Wokanda
  Wyświetleń: 31924
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 31711
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 29171
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 28710
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 27850
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 26164
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 24423
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 23656
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 23101
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 22842
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 20750
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 19186
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 17551
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 15928
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 15587
 26. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15533
 27. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 15491
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 14615
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14071
 30. Akty prawne
  Wyświetleń: 13293
 31. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 13281
 32. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 13197
 33. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 12977
 34. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 12637
 35. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 12624
 36. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12599
 37. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12569
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 12512
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12282
 40. Skargi
  Wyświetleń: 12168
 41. Majątek
  Wyświetleń: 11959
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11751
 43. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 11731
 44. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11663
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 11515
 46. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11488
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11485
 48. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 10840
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 10588
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 10550
 51. Informacja
  Wyświetleń: 10380
 52. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 10168
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10053
 54. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9731
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 9530
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9453
 57. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9435
 58. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9321
 59. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 9102
 60. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 9098
 61. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 8085
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 7794
 63. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6782
 64. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5281
 65. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5059
 66. Wniosek
  Wyświetleń: 4616
 67. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 4520
 68. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4075
 69. Majątek
  Wyświetleń: 3829
 70. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 3706
 71. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 3535
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3484
 73. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3244
 74. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3146
 75. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3137
 76. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 3112
 77. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3104
 78. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3078
 79. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2986
 80. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 2982
 81. RODO
  Wyświetleń: 2833
 82. Komunikat o postanowieniu w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2719
 83. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2673
 84. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2640
 85. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1131/18
  Wyświetleń: 2576
 86. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2566
 87. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2254
 88. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 2206
 89. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1844
 90. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 1810
 91. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1771
 92. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 1734
 93. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 1652
 94. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1624
 95. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1574
 96. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 1518
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 1293
 98. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 1159
 99. Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019
  Wyświetleń: 1116
 100. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 1111
 101. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/KR 1259/19
  Wyświetleń: 1063
 102. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 953
 103. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 759
 104. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 684
 105. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 667
 106. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 666
 107. Oferta pracy na stanowisko Administrator systemu informatycznego
  Wyświetleń: 451
 108. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 418
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 347
 110. Ogłoszenie o zamówieniu - Adm.VI-281/6/20 - świadczenie usług pocztowych
  Wyświetleń: 28
Wersja XML