Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
26197324653318228131200640000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232732618827492246743953422353214042057932295229982211325146
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273782451027765260812655427029247742315220641222322179523039
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210701972018773185852337729798301642690121186231232177527718
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223562083225729212742076820776231372264720398196821979118991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223921927420732181991943222222206251596817781229241907821399
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241302761020187182931868216958168872020518912190651975121334
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177881766620029181542025117180167251667420617246672260121690
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14313152761711298802447427608281432472126937240932132924244
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79938671874297968867133059920899011105132381129712068
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520352334282747854905181917260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 701472
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 236349
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 65316
 4. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 55686
 5. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 53821
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 53346
 7. e-Wokanda
  Wyświetleń: 43603
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 42530
 9. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 40479
 10. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 39559
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 39239
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 37268
 13. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 32552
 14. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 29141
 15. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 27836
 16. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 27311
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 27262
 18. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 25674
 19. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 25301
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 23851
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 20902
 22. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 19339
 23. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 19125
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 18925
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 17944
 26. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 17090
 27. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 16873
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16530
 29. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 16260
 30. Skargi
  Wyświetleń: 16028
 31. Majątek
  Wyświetleń: 15724
 32. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 15576
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15496
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15359
 35. Akty prawne
  Wyświetleń: 15291
 36. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 15195
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 15180
 38. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 15129
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 14965
 40. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14851
 41. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 14810
 42. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 14572
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 14536
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14360
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 14303
 46. Archiwa
  Wyświetleń: 14089
 47. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14049
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 13610
 49. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 13218
 50. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 13120
 51. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12996
 52. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 12234
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12228
 54. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 11785
 55. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 11475
 56. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 11428
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 11247
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11215
 59. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 10646
 60. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 10531
 61. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10527
 62. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 10081
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7472
 64. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7340
 65. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 7091
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7066
 67. RODO
  Wyświetleń: 6470
 68. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 6356
 69. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 6172
 70. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 6162
 71. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6147
 72. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5956
 73. Wniosek
  Wyświetleń: 5941
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 5470
 75. Majątek
  Wyświetleń: 5244
 76. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 4407
 77. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 4262
 78. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 4050
 79. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3959
 80. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 3764
 81. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3723
 82. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 3723
 83. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3703
 84. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 3612
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3597
 86. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 3560
 87. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3493
 88. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3339
 89. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3217
 90. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3213
 91. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3209
 92. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3012
 93. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2997
 94. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 2808
 95. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2743
 96. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2656
 97. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2584
 98. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2336
 99. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2321
 100. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2243
 101. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 1628
 102. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 1533
 103. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Og.V.110/1/22
  Wyświetleń: 1140
 104. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 1116
 105. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 106. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 1015
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 914
 108. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 786
 109. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 688
 110. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 557
 111. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - oznaczenie konkursu Og.V.110/2/22
  Wyświetleń: 537
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 531
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 526
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 524
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 520
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 515
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 506
 118. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 505
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 501
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 500
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 481
 122. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 457
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 456
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 445
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 431
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 428
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 404
 128. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 309
 129. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 227
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 194
 131. Zarządzenia
  Wyświetleń: 160
 132. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 59
Wersja XML