Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
23865269980000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
285972504128310268472733827337246952323220604221752185123094
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 669145
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 145217
 3. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 58091
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 56916
 5. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 47755
 6. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 47650
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 42569
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 36742
 9. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 36395
 10. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 34911
 11. e-Wokanda
  Wyświetleń: 33834
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 32701
 13. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 29903
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 29298
 15. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 28811
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 26756
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 24939
 18. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 24510
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 23749
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 23317
 21. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 21378
 22. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 20022
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 18233
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 16573
 25. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 16245
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 16041
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny od 15 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 15986
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 14963
 29. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 14321
 30. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 13611
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 13562
 32. Akty prawne
  Wyświetleń: 13527
 33. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 13342
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13194
 35. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 13082
 36. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 12980
 37. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 12939
 38. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 12881
 39. Skargi
  Wyświetleń: 12714
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12586
 41. Majątek
  Wyświetleń: 12492
 42. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 12117
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12073
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11939
 45. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 11906
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 11861
 47. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 11782
 48. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 11592
 49. Informacja
  Wyświetleń: 11241
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 11028
 51. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 10961
 52. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 10455
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10367
 54. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 10295
 55. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 9972
 56. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 9889
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9713
 58. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 9620
 59. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 9582
 60. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 9487
 61. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 8663
 62. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 8266
 63. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 6896
 64. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5508
 65. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5260
 66. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 4840
 67. Wniosek
  Wyświetleń: 4780
 68. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 4698
 69. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4378
 70. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 4227
 71. Majątek
  Wyświetleń: 4025
 72. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3766
 73. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3644
 74. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3636
 75. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 3553
 76. RODO
  Wyświetleń: 3368
 77. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3366
 78. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3354
 79. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3247
 80. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3226
 81. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3083
 82. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2870
 83. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 2773
 84. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 2743
 85. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2662
 86. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 2497
 87. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 2203
 88. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 2129
 89. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 2000
 90. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1986
 91. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 1930
 92. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 1899
 93. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 1756
 94. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 1732
 95. Informacja o powołaniach sędziów WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 1601
 96. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 1572
 97. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 1446
 98. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1297
 99. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1253
 100. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1078
 101. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1061
 102. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 933
 103. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 753
 104. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 511
 105. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 432
 106. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 173
 107. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 159
 108. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 135
 109. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 121
 110. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 85
 111. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 78
 112. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 53
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 52
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 49
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 48
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 48
 118. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 47
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 46
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 46
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 44
 122. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 42
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 40
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 40
 125. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 40
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 39
 127. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 38
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 37
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 37
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 36
 131. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 19
Wersja XML