Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
26197323783291327314311142979932149681505511341248300
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232732618827492246743953422353214042057932295229982211325146
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273782451027765260812655427029247742315220641222322179523039
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
210701972018773185852337729798301642690121186231232177527718
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223562083225729212742076820776231372264720398196821979118991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
223921927420732181991943222222206251596817781229241907821399
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
241302761020187182931868216958168872020518912190651975121334
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
177881766620029181542025117180167251667420617246672260121690
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14313152761711298802447427608281432472126937240932132924244
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79938671874297968867133059920899011105132381129712068
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520352334282747854905181917260
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 714121
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 638955
 3. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 322030
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 67209
 5. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 58451
 6. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 58044
 7. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 55298
 8. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 47370
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 47170
 10. Dane osobowe
  Wyświetleń: 44622
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 40741
 12. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 40712
 13. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 38793
 14. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 33696
 15. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 29998
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 28979
 17. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 28178
 18. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 26655
 19. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 26345
 20. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 24979
 21. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 22050
 22. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 20768
 23. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 20143
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 19880
 25. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 19039
 26. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 18791
 27. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 18117
 28. Skargi
  Wyświetleń: 17809
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17663
 30. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 17659
 31. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 17141
 32. Majątek
  Wyświetleń: 16717
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16596
 34. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 16045
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16044
 36. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 16019
 37. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 15938
 38. Akty prawne
  Wyświetleń: 15823
 39. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 15669
 40. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 15613
 41. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 15574
 42. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 15512
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 15339
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15195
 45. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 15165
 46. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 14981
 47. Archiwa
  Wyświetleń: 14914
 48. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 14858
 49. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 13949
 50. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 13889
 51. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 13559
 52. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 13313
 53. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 13121
 54. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 12848
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12772
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 12440
 57. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 12046
 58. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 11877
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11757
 60. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 11032
 61. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10897
 62. Oświadczenia majątkowe 2018 rok
  Wyświetleń: 10765
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8280
 64. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 8049
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7556
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 7506
 67. RODO
  Wyświetleń: 7351
 68. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 7327
 69. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 6959
 70. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 6936
 71. Oświadczenia majątkowe 2019 rok
  Wyświetleń: 6912
 72. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 6542
 73. Wniosek
  Wyświetleń: 6256
 74. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 6227
 75. Majątek
  Wyświetleń: 5580
 76. Oświadczenia majątkowe 2017 rok
  Wyświetleń: 4975
 77. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 4960
 78. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 4865
 79. Oświadczenia majątkowe 2020 rok
  Wyświetleń: 4559
 80. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 4464
 81. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 4367
 82. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 4335
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4259
 84. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 4154
 85. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3943
 86. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3892
 87. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3732
 88. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3692
 89. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3669
 90. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 3610
 91. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 3517
 92. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3434
 93. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3417
 94. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 3200
 95. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 3181
 96. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 3123
 97. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 2905
 98. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2889
 99. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2800
 100. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2603
 101. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2591
 102. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 2493
 103. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 1608
 104. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1500
 105. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 1494
 106. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1273
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1125
 108. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 973
 109. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 950
 110. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 896
 111. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 825
 112. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 815
 113. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 804
 114. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 798
 115. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 791
 116. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 783
 117. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 772
 118. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 766
 119. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - oznaczenie konkursu Og.V.110/3/22
  Wyświetleń: 757
 120. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 754
 121. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 749
 122. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Wyświetleń: 743
 123. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 732
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 727
 125. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 703
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 691
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 661
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 660
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 617
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 496
 131. Sprawozdania finansowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 132. Rozprawy zdalne
  Wyświetleń: 366
 133. Informacja dla osób z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 363