Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia

Zarządzenie nr 18 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian organizacji pracy i zasad bezpieczeństwa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w związku z ograniczaniem rygorów stanu epidemii

(tekst jednolity)

DOCXZarządzenie nr 18 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. (tekst jednolity).docx

 

Zarządzenie nr 61 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

(tekst jednolity)

DOCXZarządzenie nr 61 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. (tekst jednolity).docx

 

Zarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym.

PDFZarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r. (OCR).pdf

 

Zarządzenie nr 13 Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

PDFZarządzenie nr 13 Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. (OCR).pdf

 

Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym

PDFKomunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym.pdf

Wersja XML