Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie skargi RPO na uchwałę Rady Gminy Lipinki nr V/52/2019

W dniu 17 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. nr V/52/2019 w przedmiocie podjęcia deklaracji – Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT.

Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/KR 105/20.

W dniu 23 czerwca 2020 r. WSA w Krakowie odrzucił skargę.

Wersja XML