Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek

Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Topolowej 5, zabudowana budynkiem o pow. 1 169 m2 i kubaturze 6 898 m3 (Rej. zabytków nr A-111).

Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10, zabudowana budynkiem o pow. 2 070 m2 (KW nr 204512).

Majątek ruchomy: środki trwałe (2 samochody osobowe, komputery, kserokopiarki), sprzęt i wyposażenie biurowe.

Wersja XML