Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

e-Wokanda

"e-Wokanda" nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Spraw. nr 5 poz. 22 ze zm.)

"e-Wokanda" Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie jest dostępna pod adresem:

http://bip.krakow.wsa.gov.pl/260/strona-glowna-bip.html

Wersja XML