Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Czytelnia Sądu jest czynna od 830 do 1430 od poniedziałku do piątku, a akta udostępnia się do godz. 1400.

Akta do wglądu udostępnia się stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnictwo powinno być aktualne i zgodne z art. 35 i 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na 3 dni przed terminem rozprawy po godzinie 1100 akta mogą nie zostać udostępnione do wglądu.

Wskazane jest telefoniczne ustalenie terminu przeglądania akt pod numerem telefonu: 12 629 83 36.

 

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 61 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 16 października 2020 r., czytelnia akt przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem, że:

Wersja XML