Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce na wokandzie

  1. W dniu 4 września 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi J. W. i B. W. na uchwałę nr XLII/639/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2018 r. w przedmiocie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap A (sygn. akt II SA/Kr 766/20, Sala 1, godz.9:40).

 

  1. W dniu 15 września 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa ze skargi B N. Spółka z o.o. na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/868/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” (sygn. akt II SA/Kr 552/20, Sala 1, godz.9:00).
Wersja XML