Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wolne stanowiska

W dniu 22 września 2020 r. został ogłoszony konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Administrator systemu informatycznego. Dokumentacja konkursu znajduje się w zakładce Oferta pracy na stanowisko Administrator systemu informatycznego.


 

DOCkarta zgłoszenia na stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.doc


1. Nabór na stanowisko asystenta sędziego prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego

2. Zaś konkurs na stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych.


 

Wersja XML